web
counter

Easton Corps Community Center

 

MONDAY

 

9:00 – 12:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa

1:00 – 3:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa    

 

 

TUESDAY

 

9:00 – 12:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa

1:00 – 3:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa    

 

 

WEDNESDAY

 

9:00 – 12:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa

1:00 – 3:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa    

6:00 pm

Prayer Meeting/ Servicio de Oración

   

7:00 – 8:00 pm

Bible Study/ Estudio Bíblico 

 

 

THURSDAY

 

9:00 – 12:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa

1:00 – 3:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa    

5:30 – 7:30 pm

Music Classes: Band, Guitar and Sacred Dance

 

Clases de Música: Banda, Guitara y Danza Sagrada

 

Children’s Bible Study/ Estudio Bíblico para Niños

   

FRIDAY

 

10:00 – 12:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa

1:00 – 3:00 pm

Food Pantry / Clothing Distribution

 

Distribución de comida y ropa    

2:00 – 4:00 pm

Women’s Ministries/ Ministerios de Mujeres

6:00 pm

Youth Group/ Grupo de Jovenes

   
   

SUNDAY

 

9:00 am

Hour of Power (Morning Prayer Meeting)

 

Servicio de Oración

10:00 am

Sunday school/Escuela Dominical

11:00 am

Holiness Meeting / Servicio de Santidad      

After Service

Fellowship(Theos Café)/ Compañerismo